Lp Tytuł Okres Data dodania
11 Rachunek zysków i strat 2019 2019 07/07/2021 - 15:08
12 Bilans 2019 2019 07/07/2021 - 15:06
13 Informacja dodatkowa 2018 2018 07/07/2021 - 15:14
14 Rachunek zysków i strat 2018 2018 07/07/2021 - 15:13
15 Zestawienie zmian w funduszu 2018 2018 07/07/2021 - 15:13
16 Bilans 2018 2018 07/07/2021 - 15:12