Zmiana Tytuł Autor Status
2022-03-24 16:41:58 woźny sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-03-24 16:40:43 sprzątaczka sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-03-22 17:27:28 Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-11-17 13:30:27 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i odbiór energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla szkoły podsiadającej zainstalowane panele fotowoltaiczne sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-09-06 16:53:17 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-09-06 16:52:43 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-09-06 16:50:02 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-08-27 15:36:32 Protokół z otwarcia ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tonerów i tuszy do drukarek zamówienie do 130 000 tys. złotych sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-27 15:36:11 Protokół z otwarcia ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tonerów i tuszy do drukarek zamówienie do 130 000 tys. złotych sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-26 14:38:37 Protokół z otwarcia ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tonerów i tuszy do drukarek zamówienie do 130 000 tys. złotych sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-26 14:38:07 Protokół z otwarcia ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tonerów i tuszy do drukarek zamówienie 130 000 tys. złotych sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-26 14:36:53 Protokół z otwarcia ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tonerów i tuszy do drukarek sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-10 10:13:36 ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W SZCZECINIE sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-06 12:55:28 ZAKUP I DOSTAWA TONERÓW/TUSZY DO DRUKAREK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W SZCZECINIE sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-05 14:26:04 Protokół z otwarcia ofert na dostawę artykułów chemii gospodarczej . Zamówienie poniżej 130 000 tys. złotych sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-05 14:20:13 Protokół z otwarcia ofert na dostawę artykułów chemii gospodarczej sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-05 13:26:03 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ŻYWNOŚĆ sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-05 13:16:00 ZAKUP I DOSTAWA TONERÓW/TUSZY DO DRUKAREK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W SZCZECINIE sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-05 12:52:08 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ŻYWNOŚĆ sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-05 12:50:09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 tys. złotych sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-05 12:20:41 ZAKUP I DOTSAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W SZCZECINIE sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-05 11:30:53 ZAKUP I DOSTAWA TONERÓW/TUSZY DO DRUKAREK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W SZCZECINIE sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-05 11:30:30 ZAKUP I DOSTAWA TONERÓW/TUSZY DO DRUKAREK W SZKOLE PODSTAWOEJ NR 5 W SZCZECINIE sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-05 11:28:20 ZAKUP I DOSTAWA TONERÓW/TUSZY DO DRUKAREK W SZKOLE PODSTAWOEJ NR 5 W SZCZECINIE sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-27 09:33:14 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:17:10 Rachunek zysków i strat 2018 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:14:25 Informacja dodatkowa 2018 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:13:50 Rachunek zysków i strat 2018 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:13:26 Zestawienie zmian w funduszu 2018 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:12:54 Bilans 2018 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:12:14 Zestawienie zmian w funduszu 2019 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:11:31 Rachunek zysków i strat 2019 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:10:51 Informacja dodatkowa 2019 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:09:37 Informacja dodatkowa za rok 2019 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:08:53 Informacja dodatkowa za rok 2019 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:08:09 Rachunek zysków i strat za rok 2019 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 15:07:12 Bilans 2019 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-23 10:16:05 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-21 10:26:40 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-21 10:26:14 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-21 10:24:22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-18 15:17:32 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-18 15:17:15 APYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-18 14:12:59 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-18 14:12:12 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-18 14:02:44 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-28 13:11:58 Informacja dodatkowa 2020 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-24 13:43:53 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-05-24 13:40:28 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-05-20 13:12:25 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-05-20 13:00:01 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-05-20 12:58:43 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-05-20 11:50:33 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-05-20 11:46:35 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-05-10 08:26:02 Rachunek zysków i strat 2020 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-10 08:22:44 Zestawienie zmian w funduszu 2020 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-10 08:22:00 Rachunek zysków i strat 2020 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-10 08:19:37 Bilans 2020 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-09 14:44:42 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-09 14:29:57 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-09 14:24:39 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-03-09 14:23:30 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-03-09 14:17:44 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-09 14:14:43 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-03-09 13:49:21 Raport Dostępności admin Opublikowany
2021-03-05 14:32:49 Raport Dostępności admin Opublikowany
2021-03-05 14:32:19 Raport Dostępności admin Opublikowany
2021-03-05 14:11:47 Raport Dostępności admin Opublikowany
2020-11-02 09:37:36 Dokumenty admin Opublikowany
2020-09-18 11:58:42 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-11 13:11:16 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-09 12:46:01 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:46:19 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:45:54 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:45:36 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:45:19 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:45:01 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2020-09-07 11:56:34 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza slewandowski Opublikowany