Lp Tytuł Okres Data dodania
1 Informacja dodatkowa 2020 2020 28/05/2021 - 13:11
2 Zestawienie zmian w funduszu 2020 2020 10/05/2021 - 08:22
3 Rachunek zysków i strat 2020 2020 10/05/2021 - 08:21
4 Bilans 2020 2020 10/05/2021 - 08:19
5 Zestawienie zmian w funduszu 2019 2019 07/07/2021 - 15:12
6 Informacja dodatkowa 2019 2019 07/07/2021 - 15:08
7 Rachunek zysków i strat 2019 2019 07/07/2021 - 15:08
8 Bilans 2019 2019 07/07/2021 - 15:06
9 Informacja dodatkowa 2018 2018 07/07/2021 - 15:14
10 Rachunek zysków i strat 2018 2018 07/07/2021 - 15:13